Σχετικά με το moocverse

Είναι μία καινοτόμα ιστοσελίδα που προσπαθεί να μιμηθεί μια πλατφόρμα mooc και φιλοξενεί σεμινάρια τα οποία πραγματοποιούνται διαδικτυακά με τη μορφή βιντεοσκοπημένων μαθημάτων.
Τα διαδικτυακά σεμινάρια έχουν δημιουργηθεί από την ομάδα Ma.The.Ma στα πλαίσια του Διαπανεπιστημιακού - Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Επιστήμες της Αγωγής -  Τεχνολογίες Μάθησης".
Η επιτυχής παρακολούθηση των σεμιναρίων οδηγεί στη λήψη πιστοποιητικού και δίνει την ευκαιρία σε όλους για πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας μάθηση. Προσφέρει τη δυνατότητα της δωρεάν παρακολούθησης πολλών μαθημάτων.

Η καινοτομία του moocverse

Το moocverse προσφέρει τα σεμινάρια με έναν καινοτόμο τρόπο: 

 • Με μαγνητοσκοπημένες βιντεοδιαλέξεις και όχι με παραδοσιακές σημειώσεις, ώστε να αποφεύγεται ο αποπροσανατολισμός.
 • Με διαδραστικό υλικό ασκήσεων και εργασιών, ώστε να παρέχονται κίνητρα για μάθηση και επιτυχή ολοκλήρωση.
 • Σε ένα φιλικό περιβάλλον που στηρίζεται σε καινοτόμες και εξελιγμένες τεχνολογίες μάθησης.
 • Δωρεάν, με στόχο να δώσει την ευκαιρία σε περισσότερους ανθρώπους για πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας μάθηση.
 • Με λειτουργία φόρουμ, για αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων και των διδασκόντων και τη δημιουργία ενεργών κοινοτήτων μάθησης.
 • Με παρακολούθηση του σεμιναρίου αποκλειστικά από απόσταση, από οποιοδήποτε χώρο επιθυμεί ο συμμετέχων, σε οποιοδήποτε χρόνο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του. Οι βιντεοδιαλέξεις ,και το υλικό των ασκήσεων και εργασιών, καθώς και το φόρουμ, είναι διαθέσιμα 24 ώρες το εικοσιτετράωρο.
 • Με συνεχή και άμεση εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη.

Η διαδικασία παρακολούθησης στο moocverse

 • Κάνεις σύνδεση στην πλατφόρμα
 • Επιλέγεις σεμινάριο
 • Παρακολουθείς μαγνητοσκοπημένες βιντεοδιαλέξεις, ολοκληρώνεις ασκήσεις και εργασίες ανά εβδομάδα
 • Συμμετέχεις στο φόρουμ για υποστήριξη ή συζήτηση με τους διδάσκοντες και τους συνεκπαιδευομένους
 • Λαμβάνεις αποδεικτικό παρακολούθησης 

Σε ποιους απευθύνεται


Σε όλους όσοι θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να έχουν πρόσβαση στη μάθηση, μέσω σεμιναρίων υψηλής ποιότητας, που πραγματοποιούνται με μία καινοτόμα διαδικασία.