Εισαγωγή στο Scratchjr και γνωριμία με το περιβάλλον εργασίας. Οι μικροί χρήστες θα γνωρίσουν την αρχική οθόνη του Scratchjr και τα σύμβολα που υπάρχουν σε αυτή. Θα μάθουν να προσθέτουν και να διαγράφουν χαρακτήρα και σκηνές και να επιλέγουν φόντο από την βιβλιοθήκη. Τέλος θα μάθουν πως να αποθηκεύουν το έργο τους.

Συνέχισε στην 2η εβδομάδα...